Magne Drageland

Magne Drageland is the PWI President of Team Norway. He is based in Lyngdal, Norway.

Jeg, Magne Drageland er født i 1960, og har vokst opp og bor i Lyngdal.  Jeg er gift med Annlaug og vi har to voksne barn, Per Asle 23 år og Ann Mari 22 år.

Jeg er regnskapsfører og har jobbet som det siden 1980. Vi er aktive i Misjonskirken i Lyngdal og ellers med i forskjellige bønnegrupper her i Lyngdal.

Det var under den andre bønneskolen her i Lyngdal i Januar 2003 jeg og flere kjente på kallet til å bli en bønnemisjonær.

5. Februar 2003 hadde PWI team Lyngdal sitt første møte, og vi bestemte og møtes hver mandag kl. 17.00 for å be 1 time. Vi ber for hverandre, PWI og alt som skjer i Lyngdal, og dette har vi holdt på med hver mandag nå i 14 år.

2. Kor. 3.6  Jes. 62.6  Vår dugelighet er av Gud som gjorde oss dugelige, og vi er satt som vaktmenn på murene.  Dette var ord til gruppa i første samling.

Jeg ble valgt som leder av gruppa helt fra starten og har vært det siden.  Vi er noen som har vært med hele tiden, noen har sluttet og nye har kommet med.

Dette har betydd mye for Lyngdal, og ikke minst alle bønneskolene vi har fått være med å arrangere. Vi har hatt 5 bønneskoler i Lyngdal til nå, den siste i 2015, og skal ha en til nå til høsten 2017.

Bønneskolene og undervisning om bønn og bønnevandring har fått stor betydning for den enkelte og Lyngdal.  Vi i gruppa har vært rundt på bønnevandring i Lyngdal, og enkelt personer kjenner veldig for dette og er på bønnevandring rundt om i byen vår ofte(1 gang i uka), og det har skjedd og skjer store ting.  Så hverken folk eller Lyngdal hadde vært slik det er uten bønneskolene med Bjørnog hans team fra USA.

Vi er så takknemlige for alle disse flotte menneskene vi har fått lov til å bli kjent med, og stiftet nye og gode vennskap med.

Vi har også hatt lederseminar i Lyngdal, og jeg har fått være med på team med bønneskole til Ukraina.

Nå har vi store forventninger og gleder oss til nytt besøk og bønneskole i September.

Fil. 1.6 “Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.”

Efes. 3.20 “Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.”